Omurga Rahatsızlıkları

     Omurganın rahatsızlıkları; doğuştan omurga anormallikleri ( Skolyoz, Kifoz, Spina bifida, Diastomatomiyeli ) sonradan gelişen omurga rahatsızlıkları ( İdiopatik skolyoz, Spondilozis, Spondilolistezis, Disk rahatsızlıkları, Spinal stenoz, Omurganın romatizmal rahatsızlıkları ), omurga travmaları ve omurga tümörleridir.

   1- Doğuştan Omurga Rahatsızlıkları

       * Doğuştan omurga eğrilikleri ( Konjenital Skolyoz ve Kifozlar ) Doğum sonrasında hemen veya hayatın ilk yıllarında fark edilebilir. Göğüs kafesi ve sırtta belirgin şekil bozukluğu oluşturmamışsa geç yaşlara kadar fark edilmeyebilir. Sırtta, göğüs kafesinde, boyunda ve belde kamburluk şeklinde bozukluklarla kendini belli eder. Kesin teşhis röntgen incelemesi ile yapılır.

   Şüphelenildiğinde  acilen polikliniğimize başvurunuz.

        * Omurgada Kemik Açıklığı ( Spina Bifida ) Çoğu zaman ciddi bir problem oluşturmaz. Bu yüzden ileri yaşlara kadar fark edilmeyebilir. Sırt ve bel ağrısı yapması ve tesadüfen çekilen röntgende teşhis edilir.

   Fark edildiğinde bir ortopedi uzmanına gösterilmelidir.

   2- Sonradan Gelişen Omurga Rahatsızlıkları

       * Sonradan gelişmiş omurga eğrilikleri Bu durum sebebi bilinmeyen omurga eğrilikleri, kas ve sinir hastalıkları sonucu oluşan eğrilikler, yapısal eğrilikler vs. gibi değişik şekillerde görülebilir.

        Omurganın sırtta kamburluk şeklinde görülmesi (kifoz), çocukluk çağında takip edilip gerektiğinde cerrahi tedavi edilmelidir.

      * Omurganın kireçlenmeleri (Spondiloartroz) Yaşlılarda görülen omurga çevresi kireçlenmeleri, bu dönemde şiddetli bel ağrısı ile kendini gösterir. Omuriliğin bası altında olup olmadığının belirlenmesi için ileri tetkik yapılması gerekmektedir.

        * Omurgada kemik kaymaları (Spondilolistezis) Omurgayı oluşturan omur kemiklerinin birbiri üzerinden kayması olup; doğumsal kemik yapılarının oluşum bozukluğu, travma sonrası oluşan kaymalar, yaşlılarda olan kemik yapı bozuklukları v.b. sonrası oluşur.

        * Bel fıtıkları (Disk hernisi) Omur kemikleri arasındaki disk materyalinin omuriliğe bası yapması ile olur. Mutlak doktor takip ve kontrolü gerekir.

    3- Omurga Kırıkları 

        Omurga kırıkları boyun (servikal), sırt (torakal), lomber (bel) ve alt bel (sakral) omurlarının travmalarında olur. En sık etkilenen anatomik bölge, sırtın altı ve belin üstüdür. Omurga kırıkları en sık çökme, patlama ve kırıklı çıkık tarzında görülür. Yüksekten düşme, trafik kazası önemli travma sebepleri olup; yaşlılarda olan kemik erimesi sonrası omurlarda çökme kırıkları da görülebilir. 

        Bu kırıkların tedavileri, özellikle omuriliğe kayan kırık kemik parçasının boyutu ve özelliğine göre ameliyatlı veya ameliyatsız olarak yapılır.

    4- Omurga Enfeksiyonları 

        Omurganın ülkemizde en sık görülen enfeksiyonu tüberkülozdur. Tüberkülozun omurga tutulumu ile kemikte oluşacak hasarlanmanın yanında, çevre kas ve yumuşak dokularda da abse oluşumu gözlenir. Tedavisi: Cerrahi tedavi ile beraber tüberküloza ait ilaç tedavisidir.

        Tüberküloz dışında Brucella denen mikrobiyal hastalığın omurga tutulumu da ülkemizde sık olup; teşhis kan tetkikleri, radyolojik incelemeler ve biyopsi ile konur.

       5- Omurga Tümörleri

        Omurgayı tutan iyi huylu ve kötü huylu kemik tümörleri dışında, omuriliği ilgilendiren tümörler de bu grupta incelenebilir.  

        Teşhis: Yapılacak kan tetkikleri, radyolojik tetkikler sonrası yapılacak biopsi ile konup, son olarak cerrahi tedavi şekli planlanır.

        Omurga ayrıca diğer kanser türlerinin yayıldığı en sık kemik odaklardan da biridir.